ECO-Grupp

 ECO-Grupp on rahvusvaheline firmade ühendus, mis teguseb Eestis, Lätis, Leedus ning Venemaal. 

ECO-Grupi firmadest on igaüks spetsialiseerunud eri tegevusvaldkondadele, arvestades oma asukohamaa vajadusi. Ühiselt talletunud oskused ja kogemused võimaldavad meil alati leida meie klientidele parimaid lahendusi.

ECO-Grupi firmade peamised tegevusalad:

 • KVV automaatika
 • Hoonete tehnosüsteemide automatiseerimine, süsteemide integratsioon, kaugjärelevalve, visualiseerimine
 • Hooneautomaatika juhtimiskilpide valmistamine
 • Elektrikilpide (kuni 2500 A) valmistamine
 • Automatiseeritud soojussõlmed
 • Auru, katlagaaside ja kuuma heitvee soojusenergia taaskasutamine
 • Soojustehnilised tööd
 • Energiaauditite koostamine, energiamärgise väljastamine
 • Soojusenergia arvestid, kulumõõturid
 • Õhkkardinad, soojuskiirgurid
 • Filtrid tehnilise ja joogivee puhastamiseks
 • Reovee puhastid
 • Plahvatusohtlike ja mürgiste gaaside seiresüsteemid, gaasidetektorid
 • Gaasilekete tuvastamise seadmed
 • Mulla ja õhu saastatuse mõõteseadmed ning mõõdistamine
 • Heli- ja valguasalarmid

Tere tulemast koostööle!

Soovin lisainfot