Hooneautomaatika hooldus

AS Ecomatic tagab äri- ja eraklientide hoonete ventilatsiooni-, kütte- ja jahutussüsteemide tõrgeteta töö.

HOOLDUSTEENUSED

 • Perioodiline ülevaatus
 • Ventilatsiooniseadmete ülevaatus
 • Jahutusseadamete ülevaatus
 • Kütteseadmete ülevaatus soojussõlme või katlamaja piires
 • Sooja tarbevee süsteemi seadmete ülevaatus soojussõlme või katlamaja piires
 • Juhtimisautomaatika ja -seadmete ülevaatus
 • Tõrgete ja rikete fikseerimine

HOOLDUSREMONT

 • Perioodiline hooldus - filtrite vahetus ja tarne ventilatsiooni-, jahutus- ja kütteseadmetele
 • Juhtimisautomaatika ja -seadmete remont või vahetus
 • Automaatikasüsteemide ja -seadmete seadistus, remont ja vahetus
 • Hoolduslepingute sõlmimine

Kontaktinfo:

AS Ecomatic / Hooldus- ja remondiosakond
Pärnu mnt. 160 B, 11317 Tallinn
Telefon (0) 650 8047
GSM 051 22 658
Telefaks (0) 650 8010
E-post: hooldus@ecomatic.ee