Soojustehnilised tööd

AS Ecomatic teostab hoonetele ja elamutele soojustehnilisi töid, mis parandavad hoone küttesüsteemide toimimist ning millede tagajärjel vähenevad kulutused soojusenergiale.

Soojussõlmede renoveerimine 
AS Ecomatic koostab soojussõlmede projekte, organiseerib soojussõlmede paigaldust, viib läbi nende häälestuse ja töölelubamise, kindlustades tellijale seega teenuse “võtmed kätte” põhimõttel.

  • Soojuskoormuste kontrollarvutused küttele ja soojale tarbeveele
  • Dimensioneerimine
  • Paigaldus- ja häälestustööd
  • Hooldajate väljaõpe
  • Konsultatsioonid

Soojussõlmede hooldus 
Soojussõlme õigeaegne tehniline hooldus tagab sõlme tõrketa töö ning vähendab avariide riske. AS Ecomaticu Narva osakond on spetsialiseerunud soojussõlmede hooldusele, selle hooldada on ligi 500 soojussõlme.

Küttesüsteemide tasakaalustamine 
Tasakaalustatud küttesüsteemis jaotub soojusenergia ühtlaselt hoone või elamu piires.

  • Tasakaalustusprojekti tellimine
  • Seadmete tellimine ja paigaldustööd
  • Häälestustööd

Soojusenergia mõõtmised 
Soojusenergia arvesti abil saab mõõta kütteks, ventilatsiooniks ja sooja tarbevee valmistamiseks kulunud soojusenergia kogust.

  • Soojusarvestite dimensioneerimine ja müük
  • Soojusenergia arvestite paigaldus

 Tööde tellimiseks palume võtta meiega ühendust või saata kirjalik päring.