ECO-Grupp  
  Uudised  
  Referentsid  
  Partnerid  
  Tagasiside  
  Kus me asume  
  Ecomatic.eu  
RUS   Sisukord ]
 
 
 

Gaasidetektorid ION Science

Gaasidetektorid ION ScienceFirma ION Science Ltd on juhtiv fotoionisatsioon-andurite põhjaliste gaasidektorite tootja maailmas. 
Fotoionisatsioon-andurite (FI) tehnoloogia on firma enda väljatöötlus, tehnoloogia on patenteeritud.

Lenduvate orgaaniliste ainete (VOC) detektorid 

Portatiivne VOC detektor PhoCheck+ 
Portatiivne VOC detektor FirstCheck+ 
Paikne VOC detektor TVOC

FI-andurite põhjased VOC-detektorid on kasutatavad inimeste, seadmestiku ning keskkonna kaitseks kõikjal, kus on lenduvate orgaaniliste ainete õhku sattumise võimalus. 
Detektorite mõõteulatus on sõltuvalt tüübist 1 ppb-st kuni 10 000 ppm-ni.

Peale nafta- ja gaasitööstuse, keemiatööstuse jt. on VOC-detektorid leidnud rakenduse tööde läbiviimisel suletud ruumides, keskkonnakaitses, päästeteenistustes, relvajõududes, politseis.

Kasutusalad

  • Välisõhu kvaliteedi seire
  • Ruumide õhu kvaliteedi kontroll ning seire
  • Õhu kvaliteedi kontroll suletud ruumides
  • Mürgiste ainete lubatud piirnormide määramine
  • Gaaside (aurude) lekete avastamine
  • Ohtlike/mürgiste ainete, sh. sõjagaaside esmane avastamine
  • Tulekahjude põhjuste uurimine, süütamiste avastamine
  • Keskkonnakaitse
  • Jäätmekäitlus Gaasilekete detektor GasCheck
  • Pinnase saastatuse kontroll

Gaasilekete detektorid

Gaasilekete detektor GasCheck 
Gaasilekete detektor GasCheck G 
Külmutusgaaside detektor GasCheck R2pc
SF6 (elegaasi) lekete detektor GasCheck P1 
SF6 (elegaasi) lekete detektor SF6 LeakCheck:p

Detektorid on ette nähtud peaaegu kõikide tuntud gaaside ning gaasisegude lekete kvantitatiivseks (cm3/s) mõõtmiseks. 

Kasutusala: tihendite kõlblikkuse määramine torustike äärikühendustes (põlevad jt. gaasid), külmutusseadmetes (külmutusgaasid), kõrgepinge kommutaatorites (elegaas SF6), tööstuses, labori- ning tööstusseadmete kappides jne.Gaasilekete detektorite häälestamise komplekt Calheck

Gaasilekete detektorite häälestamise komplekt

Komplekt CalCheck on lihtne ning töökindel vahend gaasidetektorite ning gaasilekete detektorite häälestamiseks.
Kasutatavad gaasid: heelium, vesinik, isobutileen, elegaas SF6, R134a, R22, R1301, R600a ning teised mittekorrodeerivad gaasid.


Torustike korrosiooniseire seadmed

Portatiivne süsteem Hydrosteel 6000
Paikne süsteem Hydrosteel 7000

Seadmed on ette nähtud terastorustike ning -mahutite happe- ning kõrgtemperauurilise korrosiooni dünaamika ning vesinikkahjustuste kontrolliks naftakeemia tööstuses.

Mõõtmisi teostatakse mõõteobjekti mittepurustaval meetodil, neid saab teha nii väikese läbimõõduga (alates 5 cm läbimõõtu) torustikel, kui ka tasastel pindadel kontrollitava objekti temperatuuril kuni 500 °С.

Sertifikaadid 
Firma ION Science tooted omavad UL, ATEX, cUL, ГОСТ, CE sertifikaate. Sertifikaatide loetelu täieneb pidevalt.


 
AS Ecomatic
Pärnu mnt 160B
11317 Tallinn
Tel.: +372 650 8000
Faks: +372 650 8010
e-mail: eco@ecomatic.ee